• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про комбінат

/Files/images/ИНФОРМАЦИЯ.gif

Рік заснування Червень 1979 року
Директор комбінату Шептура Віктор Миколайович, освіта вища, за фахом інженер-механік, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 1984 року
Контингент учнів На початок 2017/2018 навчального року у комбінаті сформовано 6 груп, в яких навчається 103 учні з Безлюдівської ЗОШ I-III ст, Хорошівської ЗОШ I-III ст., Васищевської ЗОШ I-III ст. та Лизогубівської ЗОШ I-III ст.
Мова навчання російська
Профільне навчання Учні Васищівського МНВК вивчають такі загальноосвітні предмети:
- технології;·
- «Захист Вітчизни»
та одержують професію (згідно з ліцензією):
- ·Водій автотранспортних засобів категорії С;
- ·Швачка.
Прийом учнів на навчання за кількістю і професією відповідає ліцензованому обсягу. Навчальні групи за чисельністю не перевищують 30 осіб. Комплектування груп закінчується не пізніше 5 вересня.Термін навчання слухачів загальноосвітніх шкіл становить два роки. Формування контингенту учнів здійснюється у відповідності з потребами регіону у робітничих кадрах, а також потенційними можливостями навчального закладу, відповідно до ліцензованого обсягу прийому. При виборі школярами професії враховуються їх стан здоров’я та фізичний розвиток, який визначається органами охорони здоров’я. Вони проводять поглиблене медичне обстеження слухачів, визначають,чи можна допустити їх до практичної роботи з обраної професії. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, які розробляються на основі типових навчальних планів та державних стандартів з кожної професії та відповідають їхнім вимогам.
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 9 педагогів, з них 5 чоловік мають вищу освіту, 4 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають3 чол.,першу кваліфікаційну категорію – 1 чол., категорію „спеціаліст” – 5 чол.
Творчий потенціалУ 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемою «Професійне зростання вчителів та майстрів виробничого навчання з метою удосконалення якості навчально-виховного процесу як запорука підготовки кваліфікованого робітника».

Науково-методична робота в 2016/2017 навчальному році в комбінаті була спрямована на розв язання кола проблем, пов’язаних із упровадженням інноваційнихосвітніх технологій, планів забезпеченняорганізаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації педагогічних кадрів.Прагнучи досягти поставленої мети, адміністрація,педагогічний колектив упродовж 2016/2017 навчального року основну увагу зосереджували на двох напрямах діяльності:·робота над науково-методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом зростання педагогічної майстерності,забезпечення якості навчання й виховання через використання особистісно орієнтованих технологій».·удосконалення методичної роботи.На кінець 2016/2017 навчального року в комбінаті працювало 7 учителів та майстрів виробничого навчання, 3 з них мають вищу категорію, 1 -першу категорію, 3 – спеціалісти.

У 2016/2017 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при Українській інженерно-педагогічній академії:· Горбунов О.І. – за напрямом «Педагогіка та методика професійного навчання як майстер виробничого навчання» - 12.12.2016;·Семенов В.О. – за напрямом «Педагогіка та методика професійного навчання як майстер виробничого навчання» - 12.12.2016.Учителі комбінату, практичний психолог висвітлювали свій досвід роботи на сторінках періодичних видань:·Кальченко А.В.:ü урок-екскурсія «Чрезвычайные ситуации военного характера от оружия массового поражения. Ядерное оружие» // Основи здоров’я. – 2017. - № 4 ;·Кальченко А.В.,Кошель Л.О.:üЛітературно-музичний вечір «Твій шлях – твій вибір» // Трудове навчання.- 2017. - № 5·Макарчук А.Б.:üЗрозумієш мотив – зрозумієш вчинок. Підвищення рівня психологічних знань педагогів щодо мотивації навчання // Завуч. – 2016. - № 15 (у складі творчої групи психологів);üВсе про мотивацію навчання // Психолог. –2016. - №№ 17-18.У 2016 році психолог Васищівського МНВК Макарчук А.Б. у складі творчої групи психологів Харківського району брала участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Освітній Оскар», організований Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти спільно з видавничою групою «Шкільний світ», що відбувався протягом квітня-грудня 2016 року. Робота творчої групи «Синдром професійного вигорання педпрацівників: як зберегти психоемоційне здоров’я вчителів» отримала перемогу в номінації «Шкільний психолог». З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в комбінаті проводиласясистемна робота з атестації.Атестація педагогічних працівників комбінату в 2016/2017 навчальному році проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473,зареєстрованим у Міністерстві юстиціїУкраїни 10.01.2012 за № 14/20327, наказу відділу освіти ХРДА від 16.09.2016 № 305 «Про утворення атестаційної комісії II рівня при відділі освіти Харківської районної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківського району в 2016/2017 навчальному році».На підставі протоколу № 3 засідання атестаційної комісії Iрівня при Васищевській ЗОШ I-III ступенів від 23.03.2017 року майстер виробничого навчання Горбунов О.І.відповідає раніше встановленій категорії«спеціаліст», 10 тарифному розряду.На підставі протоколу № 7 засідання атестаційної комісії IIрівня при відділі освіти Харківської райдержадміністрації від 28.03.2017 року збережено на один рік попереднє рішення атестаційної комісії при відділі освіти Харківської райдержадміністрації від 28.03.2012 року Шептурі Віктору Миколайовичу, вчителю технологій: відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Підвіз учнів та вчителів До комбінату потребують підвозу 50 учнів із Хорошівської ЗОШ I-III ст., Безлюдівської ЗОШ I-III ст. та Лизогубівської ЗОШ I-III ст.
Підвіз здійснюється шкільним автобусом ГАЗ-32213-418,
державний номер АХ 1453 ВЕ.
/Files/images/газель.png
Матеріально-технічне забезпечення Приміщення комбінату складаються з навчального корпусу № 1 та навчального корпусу № 2 (сел. Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 64). Загальна площа навчального корпусу № 1 становить 360 кв. м,навчального корпусу № 2 – 370 кв. м. На території комбінату розташовані:
- гараж на 2 бокси для зберігання учбової техніки (автомобілі),
- навчальний майданчик для опанування навичок водіння автотранспортних засобів,
- стройовий майданчик для проведення занять із стройової підготовки.
Приміщення закладу знаходиться в належному санітарно-гігієнічному та технічному стані, що підтверджується актом прийому готовності закладу до нового навчального року від 15.08.2017 року, акту погодження режиму занять на 2017/2018 навчальний рік від 29.08.2016, технічного звіту «Про комплексну перевірку електроустаткування та заземлюючих пристроїв» від 24.06.2017. У комбінаті наявні кабінети професійного навчання:
- кабінет правил дорожнього руху та основ безпеки;
- кабінет будови автотранспортних засобів;
- кабінет лабораторно – тренажерних робіт;
- швейна майстерня.
Для здійснення навчання учнів з предмета «Захист Вітчизни» є в наявності кабінет з предмета «Захист Вітчизни».
Приміщення кабінету, розміщення обладнання відповідають вимогам, розміщення шкільних меблів відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Кабінет забезпечений протипожежними засобами, обладнаний стендами відповідно до розділів предмета, які розташовані на лівій стіні кабінету. У кабінеті в наявності стенди: державна символіка України; перелік вищих військових навчальних закладів; емблеми видів і родів військ; стенди з цивільної оборони. Обладнано місце чергового біля виходу із кабінету такими макетами: тумбочка, телефон, засоби пожежогасіння,нарукавна пов’язка.
У комбінаті в наявності пневматична зброя та макет автомата АК-74, які зберігаються у сейфі для зберігання зброї. Кабінет укомплектований необхідним обладнанням, наочними посібниками, навчальними таблицями, роздавальним матеріалом.
Для проведення стройової підготовки з юнаками необхідно дообладнати стройовий майданчик.
Навчальні кабінети, на базі яких проводиться навчання з професії Водій автотранспортних засобів категорії С, забезпечені необхідним тренажерами, наочними посібниками. В наявності двигун автомобіля ГАЗ-53, деталі і вузли автомобіля ГАЗ-53, стенди побудові вантажного автомобіля, демонстраційні стенди, комп’ютери з встановленою програмою екзаменаційних білетів, електрифікований макет світлофора, плакати з надання першої медичної допомоги, плакати з будови та технічного обслуговування вантажного автомобіля.
Для забезпечення практичної частини програми з підготовки водіїв в закладі в наявності навчальний майданчик для опанування навичок водіння автотранспортних засобів , 4 одиниці рухомої техніки (автомобілі ГАЗ-52 та ГАЗ – 53А).
Швейна майстерня обладнана швейними машинами з електричними приводами у кількості 13 місць та наборами спеціальних інструментів:
- учнівські швацькі машинки -10 місць ;
- оверлок -1 місце
- гладильня – 1 місце і
- інструменти та пристосування ;
- дзеркало для примірок;
- натуральні зразки обробки деталей та вузлів швейних виробів (у відповідності з програмою виробничого навчання)
- інструкційно-технологічні картки послідовності обробки деталей та вузлів швейних виробів (у відповідності з програмою виробничого навчання)
Наочні посібники, роботи учнів, інструменти та пристрої зберігаються у шафах та на стелажах. Є вітрина для виставки кращих робіт.

Директор Васищівського МНВК В.М. Шептура

Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.